26.04.2022

Как се обмитява пратка подарък?

Приятелка от САЩ ми е изпратила подарък. Пратката подарък е спряна от Митница. На какви условия трябва да отговаря пратка, за да е обект на безмитен внос? И защо трябва да плащам мито и ДДС за пратка подарък?

Мъж със синя риза държи пратка подарък. Капакът на пратката е син. Подаръка е с лого на L&T Consulting
Пратка подарък

В днешният глобален свят, много често се случва да сме изправени пред този въпрос.

Какво да правим сега? Какви документи да предоставим? Колко ще платим и трябва ли въобще да плащаме? Това са въпросите, които си задаваме веднага след като получим съобщение от куриера, че имаме пратка подарък, спряна от митническите власти.

Какви документи трябва да предоставим?

При изпращане на пратка подарък, изпращачът е попълнил някой от следните документи:

  • Фактура (инвойс)
  • CN22 или CN23 (в зависимост от стойността на пратката)
  • AWB  (ако е изпратен с куриерска фирма)
  • Форма СР 72 ( ако пратката е изпратена от САЩ  и е използван USPS)

В тези документи е упомената стойността, на която е осъществян износът. Т.к. пратката е подарък , и Вие не сте заплатили нищо за нея, това ще е стойността на стоката, която трябва да декларирате пред митническите власти при обмитяване. Би било добре, в документите изброени по-горе да е посочено, че партката е порък и Вие не сте заплатили декларираната стойност.

Какво мито и ДДС трябва да платя при внос на пратка подарък?

Ако пратката е изпратена от физическо на физическо лице, на основание чл. 25 от Регламент 1186/2009 „се освобождават от вносни сборове стоки, съдържащи се в пратки, изпратени от физическо лице, намиращо се в друга държава, до друго физическо лице, намиращо се на митническата територия на Общността, при условие, че се касае за внос на стоки без търговски характер.“  


      За "внос на стоки без търговски характер" се счита вносът на стоки, които:
      - се извършват еднократно;
      -
стоките не се внасят с търговска цел и са предназначени за лично използване;

и
      - получателят не е заплатил стоките.

Да не забравяме и друго важно условие за да претендираме, че внасяме пратка подарък, а именно, стоката да е изпратена от физическо на физическо лице.

Две човешки ръце в черни ръкавици държат кашон, пратка подарък с логото на L&T Consulting
Какво и колко трябва да платя за митническото освобождаване на пратка подарък?

Освобождаването от вносни сборове се ограничава до общата стойност  на пратката от 45 EUR, включително и стойността на количествено лимитираните стоки, посочени в чл. 27 (тютюневи продукти, алкохолни напитки, парфюми или тоалетни води), при условие получателят да не е заплащал за тях.

Как се облагат пратки подаръци,  чиято левова равностойност е по-висока от 45 EUR?

Съгласно разпоредбите на Приложение І, част първа, раздел ІІ, точка Г от Регламент (ЕО) № 275/2008, изменящ Регламент (ЕИО) № 2658/87

„Стоки, съдържащи се в пратки, изпратени от дадено физическо лице до друго, при условие че се касае за внос с нетърговски характер, се облагат с мито с единна адвалорна ставка в размер на 2,5 %.

Единната митническа ставка от 2,5 % се прилага, при условие че действителната стойност на стоките, предмет на вносното мито, не превишава 700 EUR за всяка пратка.

Тази ставка следва да се прилага единствено за вносни стоки, за които ставката по Общата митническа тарифа не е „освободени“. Под "освободени стоки" трябва да се разбира , стоки, за които, ставката на митата е нула ( 0%).

В случай, че общата стойност на пратка, съдържаща две или повече стоки, надхвърли левовата равностойност на 45 EUR,  се допуска освобождаване  само за стоките, за които, в случай че се внасят поотделно, би се предоставило освобождаване. Стойността на отделна стока не може да се дели.

За да стане по-ясно, ще дам следният пример. Наш приятел ни е изпратил коледен подарък. В пратката подарък има няколко артикула. Тениска с посочена стойност 35 EUR, панталон с посочена стойност 46 EUR и колие с посочена стойност 120 EUR. Кой от посочените артикули е 45 EUR или по-малко? Тениската. За този артикул няма да се заплати мито. Другите два артикула не могат да се третират като пратка подарък и за тях трябва да се плати мито. Митото ще се определи според митническата тарифа ( ако е 0%) или единна митническа ставка от 2.5%.

Обръщаме внимание, че при този случай се изисква представяне на ЕОРИ (EORI) номер.

Ако имате допълнителни въпроси, моля свържете се с нас.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram