Одит на веригата на доставки

решения, максимизиращи вашият потенциал

Оптимизирайте доставките и намалете разходите за тях

Ние предлагаме анализ на данни, пазарна информация, моделиране и авангардни технологии за управление на бизнес решения и резултати, които ще позволят планиране и контрол на производството за управление на веригата на доставки, за да се намалят разходите. Ще придобиете пълно разбиране за общите си разходи по веригата на доставки с достъп в реално време до всички ваши разходи за транспорт, сравнителен анализ, тенденции в реално време и персонализирани KPI (основни показатели за ефективност).

Защо да ни изберете за одит на веригата на доставки? 

Вземете безплатна консултация!
запитване

Пълно логистично обслужване

Извършваме всичко: от подготовката и изпращането на товара, до доставката до крайният клиент.

Спестяване на пари и време

Минимизираме Вашите разходите благодарение на нашите професионални умения.

Доставка в точното време и място

Доставяме Вашите товари съобразно Вашите нужди и изисквания.

Консултация с опитни експерти

Специалисти с над 30 годишен опит в сферата на логистичните услуги се грижат за Вашите товари.

Логистични услуги на L&T Consulting

запитване
Управление на наличностите
Проследяване на количествата на стоките, проследяване движението им от и в склада.
Прогнозиране на търсенето
Изготвяне на прогнози за търсенето на продукти на база на исторически данни и друга информация.
Прогнозиране на транспортните разходи
Изработване на модели за бъдещите транспортни разходи.
Персонализирани тенденции
Как бизнесът ви да премине от линейни модели на доставка, към гъвкави системи
Разходи по модел | регион и оптимизация
Анализ на разходите с цел намаляването им, повишаване на ефективността и подобряване отношенията с доставчиците.
Анализ на годишните показатели
Анализ по месеци или тримесечия. Извличане на тенденциите с цел оптимизиране на доставките.
Анализ на възможностите за различни доставки
Ние ви предлагаме анализ на различните видове доставки, като целта е да минимизираме разходите и оптимизираме веригата на доставки.
Консултации по веригата на доставки
Нашите специалисти ще разработят различни стратегии за подобряване на ефективността на Вашите бизнес процеси.
Одит и отчитане
Ние ви предлагаме допълнителен одит на различни аспекти от Вашата дейност (допълнителни разходи, тарифи, неоторизирани пратки), като целта е да се минимизират разходите и да се повиши ефективността от вашата дейност.
cogstarchart-barsgift linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram