Логистични услуги

вашата предпочитана логистична компания

Доставяме безопасно Вашите стоки от/до всяка дестинация в света

Всеки ден милиони хора и организации по света зависят, пряко или косвено от това, което ние от L&T Consulting правим като логистична фирма. А именно: безопасно доставяме всичко важно до всяка дестинация. От изготвянето на документите и износа на стоките, до доставката до крайна дестинация, ние Ви предлагаме логистични услуги и решения, за да функционира оптимално Вашият бизнес.

Защо да ни изберете за Ваш доверен доставчик на логистични услуги? 

Вземете безплатна консултация!
запитване

Пълно логистично обслужване

Извършваме всичко: от подготовката и изпращането на товара, до доставката до крайният клиент.

Спестяване на пари и време

Минимизираме Вашите разходите благодарение на нашите професионални умения.

Доставка в точното време и място

Доставяме Вашите товари съобразно Вашите нужди и изисквания.

Консултация с опитни експерти

Специалисти с над 30 годишен опит в сферата на логистичните услуги се грижат за Вашите товари.

Логистични услуги на L&T Consulting

запитване
Логистични услуги при вносни и износни транспортни операции
Ние вярваме, че логистиката е ключов фактор за успешна външнотърговска дейност. Независимо от размера на Вашата фирма, ние ще намерим най-ефективната логистична схема, съобразена с Вашите нужди и изисквания. Вашата пратка ще бъде взета и доставена на точното место, в точното време. От снабдяването до доставката, ние изпълняваме Вашите обещания.
Анализ на логистичният процес и на разходите за логистика
Ние ще направим анализ на Вашият логистичен модел, ще Ви предложим различни модели с цел намаляване на разходите (намаляване на материалните запаси, оптимизиране на транспортните маршрути и оптимизиране на складовите капацитети). Ще Ви помогнем да увелите нивото на обслужване на Вашите клиенти и в същото време ще ви спестим време и пари.
Превоз на опасни товари
Нашите специалисти ще организираме сухопътен (жп и автомобилен) или морски превоз на Вашите опасни товари (ADR, RID или IMDG транспорт) съобразно действащите международни споразумения в тази сфера. Независимо от вида АДР товар ние ще Ви предложим оптималният вариант, така че стоката Ви да достигне безопасно до точката на доставка.
Превоз на товари в контролирана температурна среда
Експертите ни ще Ви предложат решения за превоз на охладени или замразени товари, от и до всяка точка на света. L&T Consulting работи със Стандартни Оперативни Процедури (СОП) за всеки клиент и вид стока, като целта е Вашите стоки да пристигнат на време и в състояние, съобразно специфичните Ви изисквания.
Управление на веригата за доставки (Supply Chain)
Ние ви предлагаме нашата компетентна помощ във всички етапи на логистичния процес, като започнем от логистиката при търсенето на продукти и управление на доставчиците, преминем през управлението на запасите и суровините и достигнем до доставка на продукта до крайният потребител.
Ние ви предлагаме управление на доставчиците на логистични услуги, управление на всички участници в процеса на доставка. Ние ви осигуряваме широка гама от услуги, които ще добавят стойност към Вашият бизнес и ще са съобразени с Вашите нужди, като: митническо обслужване, управление на складовите наличности, товарни операции и одит на веригата на доставки. Ние не само Ви предлагаме най-доброто решение, ние го реализираме.
Менижмънт на доставчиците
Ние ще подпомогнем управлението на Вашите доставчици. Ще създадем стандартни процедури за оценка и подбор на доставчиците, ще анализираме резултатите и ще оценим доставчиците, ще изградим система за периодичен отчет на доставчиците (KPI) и ще следим за изпълнението на предложените мерки за подобрение на доставките. Така ще Ви помогнем да намерите, организирате, договорите и контролирате най-добрите доставчици, от който Вашият бизнес се нуждае.
Складиране
Ние Ви предлагаме съхранение на палетизирани и непалетизирани товари, пълен набор от складови операции, временно и постоянно складиране, складиране под митнически контрол, консолидация и реконсолидиране на товари. За своите клиенти предлагаме температурно складиране, складиране на опасни товари, сортиране и селекция, пакетиране, фумигиране на дървени палети и опаковки, консултантски дейности при управление на складовите наличности.
Митническо представителство
Ние Ви предлагаме пряко митническо представителство и изготвяне на митнически документи. Нашите специалисти, на база на Вашите нужди и изисквания ще Ви предложат пълен набор от услуги за внос, износ, реекспорт или транзит. Ние ще изготвим Вашите документи за произход на стоката, ще съхраним стоките ви под режим митническо складиране или ще кандидатстваме от Ваше име за митнически облекчения под различни митнически режими. Нашата главна цел е да покрием Вашите изисквания, като в същото време намерим законово основание и ви спестим мита и ДДС.
Риск менижмънт
На база на анализ на външни и вътрешни фактори ние от L&T Consulting ще изготвим Вашият рисков профил и отпечатъка на профила върху Вашата логистична схема и транспортен модел. Анализът ще ни помогне да се идентифицират възможните логистични рискове, да се разкрият техните източници и причини, както и да се идентифицират практическите изгоди и негативните последствия при различните логистични решения. Целта е да се минимизира риска по отношение на доставчик, предотвратяване на загуби и да се максимизира печалбата.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram