Анализ и Оптимизация

използвайте максимално потенциала на външнотъговската си дейност

Какво се случва, защо се случва и как да го променим?

Ние от L&T Consulting знаем, че информацията е най-големият актив, когато става въпрос за анализ и оптимизация на Вашите външнотърговски сделки.

Ние ви предлагаме анализ на данни, пазарна информация, моделирани и авангардни технологии за управление на вашите бизнес решения и планиране на резултатите, като в същото време минимизирате разходите. Ще придобиете пълен поглед върху процеса на доставки, както и разходите на всеки един етап от този процес чрез сравнителен анализ, тенденции и персонализирани показатели.

Защо да ни изберете за Ваш доверен доставчик на логистични услуги? 

Вземете безплатна консултация!
ЗАПИТВАНЕ

Пълно логистично обслужване

Извършваме всичко: от подготовката и изпращането на товара, до доставката до крайният клиент.

Спестяване на пари и време

Минимизираме Вашите разходите благодарение на нашите професионални умения.

Доставка в точното време и място

Доставяме Вашите товари съобразно Вашите нужди и изисквания.

Консултация с опитни експерти

Специалисти с над 30 годишен опит в сферата на логистичните услуги се грижат за Вашите товари.

Анализ и Оптимизация на Външнотърговска дейност

ЗАПИТВАНЕ
Управление на стоковите запаси
Определяне на различните типове запаси, определяне на целите и задачите на стоковите запаси, изучаване и проектиране на условията и факторите, влияещи върху запасите.
Прогнозиране на търсенето
Идентифициране на потребностите, определяне на тенденциите и оптимизиране на доставките.
Прогнозиране на активите
С цел задържане на пазарни позиции, обновление, разширение и минимизиране на разходите.
Прогнозиране на търговските разходи
Анализ и прогнозиране на търговските разходи по видове разходи и стратегии за оптимизацията им.
Анализ на пазарната стратегия
Анализ и разработване на стратегии и насоки за усъвършенстване на продуктово-пазарната стратегия.
Персонализиране на тенденциите
Продуктово-пазарни изследвания на ниво компания или продукт.
Разходи на база на режим/регион и оптимизацията им
Анализ на разходите на база на митнически режим или регион и изготвяне на стратегии и насоки за оптимизацията им.
Годишни разходи
Анализ на годишните разходи и насоки за оптимизация и минимизация.
Консултации за веригата на доставки
Специализация и географски обхват, дистрибуционни схеми, аутсорсинг на логистичните дейности.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram