Управление на риска

минимум риск, максимум ефективност

Ние ще Ви помогнем да се ориентирате в бързо променящият се свят

По ирония на съдбата, това е една от най-пренебрегваните области в търговията.

Светът на международната търговия включва безброй променящи се разпоредби и нарастващ риск. Експертният екипът на L&T Consulting за управление на търговския риск ще сведе до минимум риска ще гарантира, че веригата ви за доставки функционира ефективно.

Ние предлагаме помощ на вносителите и износителите да внедрят и управляват стабилна програма за спазване на митническото законодателство, като същевременно използваме нашите богати знания и опит в бранша, предоставяйки решения за това, че Вашият бизнес е съобразен с нормативните изисквания. Нашият екип може да подпомогне вашата организация със сертификати по CTPAT, AEO и други правителствени програми, както и тарифното класифициране на вашите продукти.

Мислете за екипа на нашата компания като за ваше продължение; ние познаваме тънкостите на вашия бизнес и законовите изисквания в логистичната индустрия, като ви предоставяме пълния обхват на нашия опит. Ние също така сме добре запознати с тарифното класифициране на стоките и действащите споразумения за свободна търговия и работим директно с нашите клиенти, за да гарантираме, че вашият бизнес ще максимизира възможностите, които ви се предоставят.

Защо да ни изберете за Ваш доверен доставчик на логистични услуги? 

Вземете безплатна консултация!
ЗАПИТВАНЕ

Пълно логистично обслужване

Извършваме всичко: от подготовката и изпращането на товара, до доставката до крайният клиент.

Спестяване на пари и време

Минимизираме Вашите разходите благодарение на нашите професионални умения.

Доставка в точното време и място

Доставяме Вашите товари съобразно Вашите нужди и изисквания.

Консултация с опитни експерти

Специалисти с над 30 годишен опит в сферата на логистичните услуги се грижат за Вашите товари.

Управление на риска

ЗАПИТВАНЕ
Анализ и оценка на съответствието с нормативните изисквания за външно търговската сделка
Анализ на нормативните исисквания и спазването им във вашата външнотърговска дейност.
Риск мениджмънт
SWOT анализ, стратегическо планиране и вземане на решения.
Обучение външно-търговски практики
Присъствени или дистанционни обучения за Вашият персонал.
Съответствие с нормативните изисквания на съответните страни и лицензиране по определени програми (C-TPAT, ОИО)
Сертификат за одобрен икономически оператор
Одобреният икономически оператор (ОИО) е икономически субект, който е надежден по отношение на взаимодействието си с митническите власти и има правото да се възползва от определени облекчения в целия EC.
Какви облекчения ползва ОИО? Митническо освобождаване на пратките с приоритет, намален физически и документен контрол, въвеждането на опростени процедури за обработка на високостойностни пратки, възможност за избор на място за физически контрол, предварително уведомяване за извършване на проверка, подаване на по-малко данни в обобщените декларации, приоритетно обработване на пратките, ако са селектирани за контрол при анализа на риска.
Сертифициране и по 3-те възможни сертификации за ОИО
Координиране с Митница до положително приключване на процеса.
Тарифно класифициране, класифициране на стоки с възможна двойна употреба
В международната търговия всеки продукт се идентифицира с цифров номер, който носи информация освен за вида на продукта и степента на преработка, така и за дължимите мита и други мерки. Всяка страна има тарифни кодове с различен брой цифри, като първите 6 цифри са стандартизирани от Международната митническа организация (WCO) и се използват в повече от 200 страни по света.

Какво предлагаме ние? Запознаване с продукта (материала) и професионално определяне на номенклатурния (тарифен) номер, съответстващ на продукта. Определяне на митническите ставки и законовите начини да се минимизират митническите ставки, както и определяне на извънтарифните мерки, които се прилагат по отношение на този продукт (например допълнителни мита, квоти, разрешителни или лицензи).
Обвързваща Тарифна Информация
Системата за издаване на Обвързваща тарифна информация (ОТИ) е създадена от Европейската Комисия като средство за подпомагане на търговските оператори при определянето на коректното тарифно класиране за целите на планираните от тях вносно/износни операции. ОТИ е задължаващо за митническите органи (за целта трябва да бъде описано в клетка 44 от Митническата декларация.
Какво предлагаме ние за ОТИ? Консултация във връзка с необходимите документи за попълване на заявка за ОТИ:  СДС, обвързваща тарифна информация от страната на износ, решения на съда по отновение на тарифно класифициране или определяне на страната на произход, анализни сертификати, снимки, мостри, експертни мнения по отношение на продукта. Професионално и компетентно окомплектоване на документите към заявлението ОТИ. Изпращане към Агенция Митници и координиране с тях. Получаване на вече издаденото решение в оригинал.
Ревю и одит на външнотърговските документи
Документи по външнотърговския режим, стокови и транспортни документи, митнически документи.
Международни търговски споразумения, GSP, MFN
За какво служи Декларациите от доставчиците?
Декларациите от доставчиците се използват за доказване на произхода на вложените материал в продукта. Т.е. не може да бъде издаден сертификат доказващ произход и не може да бъде изпълнена точка 1.3. „ОП“, ако няма налични декларации от доставчици в които те декларират, че материалите им са с европейски, швейцарски и турски произход.
Какво предлагаме ние? Анализ на документите за доставка на материали от всички доставчици. Осъществяване на комуникация с доставчиците за набавяне на липсващи документи. Координиране със счетоводството на клиента. Изпращане декларациите на доставчиците за подпис и печат.
Оптимизация на дължимите мита
Ние ще ви предложим решения, на базата на които ще можете да минимизирате дължимите мита.
Скрининг на потенциални клиенти и бизнес партньори
За да не попаднат Вашите стоки или технологии в ръцете на терористи, за да не хвърлите купища пари и в последтвие да разберет, че не можете да правите бизнес с Вашите потенциални клиенти, поради различни ограничения, ние препоръчваме скрининг на потенциалните клиенти в началото на процеса. Скрининга се извършва на база на различни списъци, с който правителствата на държавите са решили, че техните фирми не могат да правят бизнес.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram