3PL • Third Party Logistics

решения покриващи Вашите нужди

Персонализирайте складовите и транспортните услуги според Вашите нужди

Логистиката на трети страни (съкратено 3PL или TPL) в логистиката и управлението на веригата за доставки е използването на организация от трети страни на организация за възлагане на външни изпълнители на елементи от нейното разпространение, складиране и услуги за изпълнение.

Доставчиците на логистика на трети страни обикновено се специализират в интегрирани операции на складови и транспортни услуги, които могат да се мащабират и персонализират според нуждите на клиентите, въз основа на пазарните условия, за да отговорят на изискванията и изискванията на услугите за доставка на техните продукти.

Защо да ни изберете за Ваш доверен доставчик на 3PL услуги? 

Вземете безплатна консултация!
запитване

Намаляване на разходите

Използвайки нашите 3PL вие спестявате от поддръжката на ресурси -на персонал, превозни средства и скаладови площи

Ефективност

Оптимизация на веригата за доставки и подобряване на конкурентноспособността, постигане на оптимизация от гледна точка на разходи и време

Гъвкавост

Благодарение на нашия опит ние можем да реагираме адекватно и в кратки срокове на динамиката на пазара

Минимизиране на риска

Намаляване на риска от грешки или от възникване на ситуации, с който не знаете как да се справите

3PL услуги

запитване
Определяне на предмета на дейност
Оценка на основните изисквания на Вашия бизнес  по отношение на поръчки, складиране и дистрибуция на продуктите и определяна на икономиите , в резултат на аутсорсинг на определени дейности. Фулфилмънт (fulfillment) решения за Вашия бизнес- приемане  на поръчката, обработването  и изпращането и към крайния потребител. Анализ и управление на сезонните пикове, оптимизиране на разходите и минимизиране на риска.
Мениджмънт на договорите за логистика и на логистичните операции
Нашите експерти не само създават различни логистични решения, ние ще Ви помогнем в управлението на логистичните договори, които имате подписани. Ние ще проследим процеса от договарянето до изпътлнението на логистичните услуги. L&T Consulting ще работи директно с Вашите превозвачи, , за да управлява вашите договори, ще организира резервирането на транспортни средства, ще следи пратките и ще гарантира, че получавате първокласна услуга, която заслужавате. Нашият опит в управлението на логистиката и спедицията, ще Ви помогне да оптимизирате Вашите транспортни услуги и ще предложи единна точка за контакт. С ресурсите на L&T Consulting  по управление /мениджмънт на Вашите логистични и транспортни договори, ще можете да се съсредоточите върху други области на Вашия бизнес.
Оценка на ефективността на външнотърговската дейност
С L&T Consulting Вие ще получите професионален и независим одит на всички елементи от Вашата външно-търговска дейност. Резултатите от одита ще Ви помогнат да разкриете пропуски или проблеми, за които не сте знаели, че съществуват и които, са потенциален източник на глоби. Ще получите обратна връзка за процеса на внос или износ , ще имате възможност да подобрите управлението на риска, и ще сте убеден, че спазвате нормативните изисквабния.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram