16.02.2021

Kакво е ЕОРИ номер и как да го получа?

Много често, когато за пръв път искате да освободите стока от митницата ви искат ЕОРИ номер. И се изправяте пред два важни въпроса: „Какво е ЕОРИ (EORI) номер?“ и „От къде трябва да го получа?“

Какво е ЕОРИ номер?

ЕОРИ (EORI) номер е идентификационен номер за митнически цели и е уникален за митническата територия на Европейския съюз (ЕС).

При износ или внос на стока, се явявате в ролята на т.нар. икономически оператор. Икономически оператор може да бъде:

  • Физическо или юридическо лице, което е с постоянно местопребиваване/регистрация на територията на ЕС;
  • Физическо или юридическо лице, което е с постоянно местопребиваване/регистрация извън територията на ЕС.

ЕОРИ е необходим за комуникацията между държавната администрация и икономическите оператори. Той е безсрочен.

Как изглежда EORI номер?

ЕОРИ номер има следният вид:

  • ЕОРИ номер на физическо лице BG-буква от латинската азбука-ЕГН-то на лицето, на което е издаден ЕОРИ номера – комбинация от 4 букви.
  • ЕОРИ номер на фирма BG-буква от латинската азбука-БУЛСТАТ номер, на фирмата, на която е издаден ЕОРИ номера – комбинация от 4 букви или числа

От къде трябва да получа ЕОРИ номер?

Агенция Митници е учреждението, което е отговорно за издаване на ЕОРИ номер. За да получите ЕОРИ (EORI) номер, можете да се регистрирате по два начина:

  • Регистрация по електронен път на интернет страницата на Агенция “Митници”; Това е така наречената онлайн еори регистрация.
  • Като подадете регистрационен формуляр по образец с приложени документи към него в съответната компетентна митница.

Компетентна митница е:

  • Териториалното митническо учреждение (ТМУ) по адрес (ако сте физическо лице)  или седалище (за фирма), когато фирмата е установена на територията на ЕС;
  • ТМУ, където ще извършвам дейността си, когато фирмата не е установена на територията на ЕС.

Ако изберете да се регистрирате по електронен път, трябва да имате валиден универсален електронен подпис(КЕП), с който да подпишете онлайн регистрационния формуляр. Какви документи трябва да приложа при регистрацията?

  • Ако искате да се регистрирате в качеството си на физическо лице, Ви е необходим попълнен регистрационен формуляр и лична карта;
  • Ако искате да се регистрирате в качеството си на юридическо лице (фирма), Ви е необходим попълнен регистрационен формуляр за получаване на ЕОРИ номер, лична карта, разпечатка от Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, която дава информация за фирмата Ви (общ статус на фирмата - информация за седалището на фирмата, представители, размер на капитала и др.)

Регистрационната форма за регистрация на ЕОРИ (EORI) номер, можете да изтеглите от тук. Ако не можете или не желаете да отидете да си изкарате ЕОРИ номер лично, законът Ви дава възможност друг да го направи вместо Вас. В този случай трябва да попълните формуляра даден по-горе и да ни предоставите пълномощно, където изрично е упоменато ЕОРИ номер. Защото ценим Вашето време и ресурси, можете да изпратите пълномощното и попълнената регистрационна форма чрез нашата онлайн форма за контакт.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram