Износ – Митническо представителство

за да достигнат стоките Ви до всяка точка от света

Износни операции, съответстващи на Вашият бизнес, независимо колко голям е той.

Светът на доставките е комплексен, динамичен и непрекъснато развиващ се. Вие се нуждаете се о партньор, който е гъвкав и да може да се адаптира към нуждите на динамичния бизнес в един постоянно променящ се свят.

Нуждаете се от партньор на компания за износ като L&T Consulting. Нашите експерти юе Ви предложат отраслови решения, които да отговарят на нуждите на вашия бизнес, независимо колко голям или малък е той . Ние ще ви помогнем да преместите Вашите стоки от точка А до точка Б и навсякъде между тях.

Защо да ни изберете за Ваш доверен доставчик на логистични услуги? 

Вземете безплатна консултация!
ЗАПИТВАНЕ

Пълно логистично обслужване

Извършваме всичко: от подготовката и изпращането на товара, до доставката до крайният клиент.

Спестяване на пари и време

Минимизираме Вашите разходите благодарение на нашите професионални умения.

Доставка в точното време и място

Доставяме Вашите товари съобразно Вашите нужди и изисквания.

Консултация с опитни експерти

Специалисти с над 30 годишен опит в сферата на логистичните услуги се грижат за Вашите товари.

Услуги по износ

ЗАПИТВАНЕ
Морски, въздушен и сухоземен транспорт
Различни типове транспорт и широк спектър от транспортни услуги.
Анализ на процеса на доставка
Анализ на процеса по износ на стоките, като част от процеса на доставки.
Консолидиране на товари
Консолидиране като част от FLC и LCL услуги, в зависимост от нуждите на клиента.
Складови площи
Реекспорт от склад под митнически контрол или от свободна зона.
Контрол на качеството
Изисквания на съответните държави и международни организации – SOLAC, Инспекции, етикиране.
Определяне на показателите за ефективност
Анализ на процеса по внос на товарите, предварителен и последващ одит.
Декларация за сигурност на вносителя (10+2)
Изготвяне на декларации по 10+2 елементи, при износ за САЩ.
Документи за статут на "Одобрен Износител"
Статутът на „одобрен износител” опростява формалностите по износа като позволява на „одобрен износител” сам да удостовери преференциалния произход, като включи специална декларация върху фактурата или друг търговски документ, идентифициращ изнасяните продукти. По този начин одобреният износител не е длъжен при всеки внос да подава заявление за издаване на сертификат за движение EUR.1 или EUR-MED.
Какво предлагаме ние? Анализ на продукта. Проверка за наличие на декларации за доказване на произхода на материалите от доставчици. Анализ на материалите и разходите за производство вложени в продукта. Определяне дали продукта отговаря на правилата за произход. Изготвяне на декларациите, в които ясно се описва по кои споразумение и съответно за кои държави, заявителя иска да получи статут на „одобрен“ износител. Посочване на лица, които ще са оторизирани (одобрени) за подписване на фактури с текст на ОП. Координиране на целия процес с Агенция Митници. Получаване на решението с кода на ОП.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram