Митнически брокер

използвайте нашите знания и опит за ваша полза

Дейностите по внос и износ на стоки са нашите услуги, добавящи стойност, за да поддържате Вашето приемущество на пазара

В качестовoто си на митнически брокер, ние от L&T Consulting напълно разбираме необходимостта от верига за доставки, която не може да си позволи забавяне. Стъпвайки на многогодишният ни опит, ние ще Ви помогнем да неутрализирате всички пропуски в организацията на Вашите доставки от Турция, Китай, Великобритания, а и от всяка точка на света.

Екипът на L&T Consulting работи в тясно сътрудничество с правителствените агенции, за да осигури спазването на строгите стандарти и разпоредби, за да могат вашите продукти да бъдат доставени бързо, в срок и без проблеми. Ние ви предлага покриване на целият процес при износ и внос на стоки, от спедиция до митническо освобождаване на стоките.

В допълнение ние Ви предлагаме Стандартни процедури (SOP) за плавно протичане на всички етапи от процеса по логистиката на Вашите стоки, строги процедури за одит преди и след изпращане на стоките, както и специализирани екипи в логистичните компании.

Защо да ни изберете за Ваш доверен митнически брокер? 

Вземете безплатна консултация!
ЗАПИТВАНЕ

Качество

Международните сертификати на нашите специалисти са гаранция за техният професионализъм и компетентнос.

Сигурност

Нашите спелисти са с над 30 години професионален опит в митническото агентиране. Изградена криптирана връзка с Агенция "Митници".

Персонален подход

Персонален подход и решения на митническото оформяне на стоките.

Бързина

Подаване на митническите документите по електронен път улеснява бързото освобождаване на пратките.

Митнически брокер

Стилизирана Папка с ключ, символ на Митническо представителство с криптирана връзка
Митнически документи
Оформяне и попълване на митнически документи съгласно действащите нормативни изисквания.
Освобождаване на пратките
Осъществяване на пряко митническо представителство по смисъла на чл. 5 от Митническия кодекс на Общността, Закона за митниците и Правилника за приложение на Закона за митниците и другите нормативни актове по прилагането им, с генерален обем на представителната власт за извършване на действия и процедури за даване на митническо направление и поставяне на стоки под митнически режим. Как да ни упълномощите да бъдем Ваши митнически представители?
Изготвяне на сметка за заплащане на дължимите мита и ДДС
Предлагаме два метода за заплащане на дължимите митни сборове: 1. директно заплащане по банковите сметки на митница и 2. Ние ще заплатим дължимите митни сборове.
Изготвяне и подаване на молби
Изготвяне и подаване на документи за удължаване на срокове, пренасочване на товари, преместване на стоки под митнически контрол от едно място до друго, за откриване и управление на временен или митнически склад, допускане на безмитен внос, различни сертификати и др.

Услуги по износ на стоки

ЗАПИТВАНЕ
Анализ на процеса на доставка
Ние Ви предлагаме анализ на вашата верига за доставки в сравнение с вашите конкуренти, изработване на КПИ и контрол, за да се повиши ефективността във веригата за доставки по специално при внос на стоки от трети страни или износ на стоки от България.
Консолидиране на товари
Консолидиране на товарите при импорт/експорт се извършва като част от FLC и LCL услугите, които предлагаме. Консолидацията е в зависимост от нуждите на клиента. Предимствата са нашите групажни превози от и до Англия, Турция, Китай.
Складова логистика
Ние от Л§Т Консултинг Ви предлагаме складове площи във Варна, София и Пловдив, съобразно вашите нужди и изисквания. Ние Ви предлагаме намаляване на разходите за складова логистика, повишаване на качеството на обработка на товарите, по-бързо решаване на задачите в областта на складирането на товарите. Ние Ви представяме отчети, в удобен за вас вид и спазване на всички необходими стандарти и изисквания за съхранение на Вашите стоки. Ние Ви гарантираме бърза промяна в изискванията за съхранение на стоките и техните обеми в пълно съответствие с Вашите бизнес нужди.
Контрол на качеството
Стоките, който внасяте или изнасяте подлежат на определени изисквания относно тяхното качество, използвани материали или технически изисквания. Ние ще работим с вас, преди осъществяване на вноса или износа, за да могат стоките да отговарят на изискванията на различните държавни или международни организации , за да минимизираме чакането на документи/сертификати на границата. Ние ще определим вида и състава на етикетите, според действащите нормативни изисквания.
Определяне на показателите за ефективност
Нашите специалисти ще изготвят система от показатели за ефективност за различните етапи от процеса на внос или износ на базата на предварителен или последващ одит.
Декларация за сигурност на вносителя (10+2)
Изготвяне на декларации по 10+2 елементи при износ за САЩ. Ние ще ви изготвим и подадем вашите документи за C-TPAT, като и ще ви представляваме при инспекции от страна на CBP ( Customs and Border Protection USA).
Документи за статут на "Одобрен Износител"
Статутът на „одобрен износител” опростява формалностите по износа като позволява на „одобрен износител” сам да удостовери преференциалния произход, като включи специална декларация върху фактурата или друг търговски документ, идентифициращ изнасяните продукти. По този начин одобреният износител не е длъжен при всеки внос да подава заявление за издаване на сертификат за движение EUR.1 или EUR-MED.
Какво предлагаме ние? Анализ на продукта. Проверка за наличие на декларации за доказване на произхода на материалите от доставчици. Анализ на материалите и разходите за производство вложени в продукта. Определяне дали продукта отговаря на правилата за произход. Изготвяне на декларациите, в които ясно се описва по кои споразумение и съответно за кои държави, заявителя иска да получи статут на „одобрен“ износител. Посочване на лица, които ще са оторизирани (одобрени) за подписване на фактури с текст на ОП. Координиране на целия процес с Агенция Митници. Получаване на решението с кода на ОП.

Услуги по внос на стоки

ЗАПИТВАНЕ
Профилиране по вносители, доставчици, стоки
Изготвяне на SOP (Standard Operating Procedure) или инструкции за работа при внос на стоки от трети държави по вносители, доставчици, стоки.
Специални изисквания при вноса на стоките
Ние от Л§Т Консултинг осъществяваме пряко митническо представителство по смисъла на чл. 5 от Митническия кодекс на Общността, Закона за митниците и Правилника за приложение на Закона за митниците и другите нормативни актове по прилагането им, с генерален обем на представителната власт за извършване на действия и процедури за даване на митническо направление и поставяне на стоки под митнически режим:
- Митнически режим внос ( Import)
- Митнически режим Транзит
- Митническо складиране
- Активно усъвършенстване
- Обработка под митнически контрол
- Временен внос
- Пасивно усъвършенстване
- Митнически режим Износ ( Export)
- Временен износ
- Внасяне на стоки в свободна зона или в свободен склад
- Унищожаване на стоки
- Изоставяне на стоки в полза на държавата
Споразумения за свободна търговия
Определяне на произхода на стоките, изготвяне на сертификат на база на подписани споразумения за свободна търговия. REX регистрация.
Предварителен и последващ митнически одит
Предварителен и последващ одит на митнически операции по внос и износ, определяне на критериите за оценка и изготвяне на фирмена система за одит, обучение на персонала отговорен за вноса и износа на стоките.
Елементи на стойността
Определяне на елементите от стойността на стоките, при внос на стоки от трети страни, които са основа за изчисляване на дължимите мито и ДДС при внос на стоките
Документи за Удостоверение за освободен от Акциз Краен Потребител
Освободен от акциз краен потребител“ е едноличен търговец или юридическо лице, което има право да получава енергийни (спирт и т.н.) продукти, които се използват за освободени от акциз цели, въз основа на получено удостоверение за освобождаване от акциз.
Какво предлагаме ние? Попълване на заявката. Окомплектоване на нужната документация която е необходима при подаване на заявка за ОКП. Изискване на нужната документация от заявителя. Координиране с Агенция Митници до издаване на разрешение за ОКП.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram