Нормативна уредба

глобален обхват, локални експерти

Ние се грижим Вашите продукти да бъдат доставени бързо, сигурно и в съответствие със законните изисквания

Управлението на спазването на нормативните изисквания е ключова услуга и диференциатор в L&T Consulting. Ние използваме над 30 години познания и опит в бранша, за да насочим нашите клиенти през сложността на международната търговия. Нашият екип от експерти е посветен на предоставянето на нашите клиенти на глобалния обхват и местния опит, необходими за победа в съвременната конкурентна среда. В основата си ние сме ангажирани с разработването на най-добрите практики, процедури и корпоративни политики за преместване на данни и стоки по целия свят, като същевременно отговаряме на всички регулаторни изисквания, свързани с продуктите. В днешната глобална бизнес среда управлението на внос и износ е сложен процес. Нормативните изисквания се променя непрекъснато. Целта на L & T Consulting е да поддържа нашите клиенти информирани и подготвени за такива промени. Когато настъпи промяна, ние използваме нашия опит в индустрията, за да идентифицираме измененията в нормативните изисквания и всички потенциални въздействия, които те могат да имат върху бизнеса на нашите клиенти и правим необходимите корекции предварително. Чрез този процес гарантираме, че няма спирания във веригата на доставки.

Защо да ни изберете за Ваш доверен доставчик на логистични услуги? 

Вземете безплатна консултация!
ЗАПИТВАНЕ

Пълно логистично обслужване

Извършваме всичко: от подготовката и изпращането на товара, до доставката до крайният клиент.

Спестяване на пари и време

Минимизираме Вашите разходите благодарение на нашите професионални умения.

Доставка в точното време и място

Доставяме Вашите товари съобразно Вашите нужди и изисквания.

Консултация с опитни експерти

Специалисти с над 30 годишен опит в сферата на логистичните услуги се грижат за Вашите товари.

Логистични услуги на L&T Consulting

ЗАПИТВАНЕ
Управление на вноса и износа
Управление на ресурсите и разходите по външнотърговските операции с цел повишаване на ефективността.
Обучение и трейнинг
Присъствени и онлайн обучения и тренинги специално изготвени за Вашият персонал, покриващи нуждите и изискванията на Вашата фирма/дейност.
Сигурност на информацията
Защита на Вашата външно-търговска информация от неправомерен достъп, разкриване и използване.
Профил на държавите, с който имате или ще имате бизнес
Изготвяне на профил на държавите , от гледна точка на търговските изисквания за бизнес в съответната държава.
Модели за Промяна в транспортната схема (трансшипмънт)
Изготвяне на транспортни схеми с цел оптимизиране на митата.
Консултации за опасни товари
За да могат Вашите опасни товари да пристигнат безопасно в крайната си дестинация.
Външнотърговски консултации
Условия на доставка, търговски споразумения, договори – как да спестим Вашите пари.
Специализирани ръководства за външнотърговска дейност
Изготвяне на писмени ръководства/инструкции за Вашата външнотърговска дейност, базирани на Вашите нужди.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram