14.06.2022

7 стъпки към съвършенството в управлението на международният транспорт

Какво да разбираме под управление на международния транспорт? Това управление може ли да се разгрежда като самостоятелна система или е интегрирано във веригите за доставки. Кои са стъпките за постигане на съвършенство в управлението на транспорта, и в частност на международния транспорт?

В последните години веригата за доставки се превърна в призмата, през която фирмите пречупват целият свят. В рамките на управлението на веригата за доставки, управлението на транспорта е основен двигател за постигане на крайната цел, а именно: удовлетвореност и лоялност на клиентите/потребителите с минимизирани разходи.

Компании като Toyota, Amazon, Walmart, Apple се фокусират и инвестират както в вътрешният транспорт (или казано образно фокусът да е върху последните метри от доставката), така и в изпълнението на международната верига за доставки. Основната им цел е да стимулират лоялността на клиентите/потребителите и ефективността на компанията. Посочените по-горе фирми разглеждат веригата за доставки като едно интегрирано цяло. Те признават, че провалът във всяка точка или етап на веригата за доставки се отразява негативно на корпоративното представяне.

опаковка на пратка
Опаковане на пратката

Успехът на всяка компания, която купува или продава в световен мащаб, голяма или малка, зависи от това колко ефективно управлява своята международна верига за доставки. Доколко добре се справя с това е определящ фактор за цялостната конкурентоспособност  на фирмата , както и за позицията и спрямо конкурентите в индустрията.

Въпреки че има много елементи за управлението във веригите за доставки, ролята на управлението на транспорта е от съществено значение. Ефективността на управлението на транспорта, бил той вътрешен или международен, пряко влияе върху ефективността на инвентаризацията на продукти/SKU и управлението на изпълнението на доставките.

Кои са 7-те стъпки към съвършенното управление на международния транспорт?

Функционалността на системата за управление на транспорта е залогът, който е поставен на масата.

Никой не трябва да инвестира в международна транспортна система, която  да няма необходимата функционалност. В противен случай това ще са пари хвърлени на вятъра. Основната функционална способност за управление на доставчика на международни транспортни услуги трябва да включва:

Управление на договорите за товарен превоз

Всяка уважаваща себе си компания трябва да изгради специална система или инфраструктурата за "улавяне" и управление на базовите ставки, допълнителните такси и таксите за демъридж и задържането по профили на маршрут/пристанище. Международната система за управление на транспорта трябва да поддържа също така и одит на фактури за превоз. Този одит на фактурите за транспорт ще Ви  даде възможност за прозрачност на различните типове разходи и  на елементите на общите разходи за превоз, за управление на разходите. И накрая, управлението на договорите за товарен превоз трябва да осигури контрол на ангажиментите за специално оборудване от превозвач (ако е изискуемо), за да гарантира изпълнението на задълженията по договора.

Този аспект от управлението на транспорта налага появата на нов тип служители, тези, които ще управляват Вашите договори. Това не са спедиторите, които познаваме до този момент. Това са хора, а най-често фирмите, които се грижат да Ви осигурят най-благоприятните условия за договаряне, но веднъж подписани договорите, да следят за тяхното спазване.

Планиране на пратката

Планирането на пратката в частност или на транспорта, е основно изискване за оптимизиране на товарите на превозните единици по видимост тегло/обем на етапа на планиране на пратката. Изграждането на консолидирани на пратки от доставчици или консолидатори, оптимизира или увеличава глобалните и регионални запаси и балансира търсенето. Плановете за доставка създават базовата линия, спрямо която се измерва действителното изпълнение на доставчика на услуги и са от решаващо значение за управлението на доставчика на услуги.

Складово помещения, сини стелажи за стока разположени от двете страни на основния път. Зелен под, по стелажите има различни кашони на палети. Между стелажите се движат самоуправляеми електрокари
Планирането на транспорта е от същественно значение за ефективното управление на веригата за доставки

Планирането на пратката дава възможност да се минимизира времето за чакане, било то на входа или изхода на системата.

Резервация на товари

Резервацията на товарите включва както управлението на резервацията на товари, така и потвърждението на резервация директно с превозвачи или 3PLs. Тези два етапа са основополагащи за управлението на изпълнението на пратката и са директното свързвани с резервацията на товарите. Резервацията на товарите, комбинирано с договор за превоз  и с контрола на цените, елиминира възможността за грешки във фактурите или недоразумения със самият транспорт.

Ако горното  трябва да го сведем до разбираем език, онези нови хора, които бяха споменати по- горе ще поемат не само наблюдението и контролът на договорите, но и ще планират пратките и благодарение на договорите за транспорт ще имате резервирано место за товара. А не днес опаковаме и започва едно търсене на транспорт. Губим време и се оказваме с разходи, много по-високи от очакваните. Ако имаме подписан договор, то той ще ни гарантира резервирано место или контейнер и фиксиран разход.

Проследяване на пратката

В зависимост дали проследявате пратка съдържаща 20 чифта обувки за локален магазин или такава, съдържаща ваксина за цяла държава Вие се нуждаете от различен тип информация. Ние сме създали набор от връзки, които ще Ви позволят да оперирате с пратката на точното место, в точното време, съобразно изискванията за конкретния вид стока. В основата на проследяване на международния транспорт на пратката са  връзки към превозвачи (воден, въздушен, шосеен, или комбиниран транспорт) и системата на фирмата. Проследяване на пратката и видимостта и в реално време може да стане в системата на превозвача. Втората възможност е взаимосвързаност между системите на превозвача и фирмената система за управление – нещо което превозвачите прилагат вече в световен мащаб.

Клавиатура на лаптоп. Върху нея има макет на количка за пазаруване и няколко кашона. В лява хартиена торбичка. Кашоните и торбата са брандирани с логото на L&T Consulting
Проследяването на местоположението на пратките е ключов елемент от ефективното управление на транспорта

Видимост на кея/дока

Идентифицирането на транспортните единици и съдържанието на пратката на кея/ дока  е от решаващо значение за премахване на скъпите такси за демъридж. При превозите по вода невъзможността за управление на оборудването на кея може да доведе до скъпи такси за демъридж и задържане, както и допълнителни разходи, свързани с късна доставка на спешно необходими продукти. Видимостта на кея бързо идентифицира пратки въз основа на спешност на бизнеса и позволява бързо време за реакция и действие.

Котнтейнерен терминал, с бяла мрежеста ограда. Зад оградата има различни цветове контейнери и жълт и зелен кран
Кога и как ще пристигне пратката ви? Това не зависи от Вас, а от това как функционира системата за управление на транспорта

Изпълнение на доставка

Изпълнението на доставката дава възможност да се организират транспорта на пратки от пристанището до крайната дестинация. Възможността за изпълнение на доставка увеличава гъвкавостта при организиране на оптимални опции за доставка, което води до по-добро изпълнение при по-ниска цена.

Одит на фактури за товари

Одитът на фактури за товар много често е един досаден и трудоемък (или скъпо възложен на външни изпълнители) процес. Независимо от цената, одитът на фактурите за товари гарантира избягване на грешките. Ако трябва да опишем най-често срещаните грешки, можем да ги обединим в следните големи групи – двойно фактуриране, използване на навла различни от договорените, грешна дестинация. Грешките във фактурата за товари са над 1,5% от стойността на фактурата - като тази грешка е в полза на превозвача/3PL.

В последното десетиление управлението на веригата за доставки на международно ниво претърпя и продължава да претърпява сериозна трансформация. Акцентът попадна върху навлизането на договорите за транспорт и появата на нов вид субекти в системата за управлението му, а именно - фирмите за управлени на транспортните договори. При използване на такъв вид услуги се  предоставя не само на контролът върху международните пратки, но и върху транспорта. Времето, разстоянието, спазването на нормативните изисквания, езикът, валутата и допълнителните такси увеличават сложността на тази задача.

Посочените по-горе 7 стъпки са основата за ефективно управление на  международния транспорт. Ние от L&T Consulting LTD ще Ви помогнем да изградите една верига за доставки от световно ниво.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram