29.03.2021

Какво трябва да знаем за Морските Групажни превози, за да ги използваме оптимално

Може би не винаги имате достатъчно стоки, за да запълните един стандартен морски контейнер. Хубавата новина е, че не сте ограничени от това изискване.схема на групажни превози

Морски групажни превози - какво е това?

L&T Consulting се грижи за Вашите пратки, като консолидира (обединява) Вашата пратка с тези на различни изпращачи/получатели преди пратката да бъде доставена до крайната си точка на доставка. Тази услуга е известна под името морски групажни превози. Ние  изминаваме с Вас целия път, за да гарантираме, че Вашите пратки ще бъдат доставени възможно най-бързо, ще постигнете по-висока ефективност на наличностите си и ще имате прозрачност от началото  до края в логистичната схема. Насладете се на достъпа до над 10 000 търговски коридора по целия свят, използвайки нашите LCL услуги. Интегрирайте, опростете и свържете глобалната си логистика с една точка за контакт.

Какви са предимствата, които  L&T Consulting носи на клиентите си в областта на групажните превози?

Редовните групажни линии до основни европейски дестинации, САЩ, Канада и Близкия Изток, предполагат възможност за чести доставки на стоки и товари, оформени като малки пратки. При групажните превози Вашите пратки се комбинират с тези на други клиенти. По този начин цената за пратката не се повишава, т.к. запълваме цели контейнери (FLC) с пратки на различни клиенти. Много често когато говорим за групажен транспорт, разбираме морски групажен транспорт. Въпреки, че съществуват групажни пратки и при останалите типове транспорт – сухоземен транспорт и въздушен транспорт, а също така и при комбиниран транспорт.

За последните 10 години се забелязва увеличаване групажните морски пратки. Само за третото тримесечие на 2018, това увеличение за САЩ е в размер на 9,7%.

Защо говорим за морският транспорт? Морският транспорт е най-евтиният вид транспорт и е предпочитан вид транспорт , при условие, че доставките Ви не са спешни. Така се минимизират разходите за транспорт, а с използване на групажната услуга , Вие използвате евтината морска транспортна услуга и за Вашите малки пратки. Нашите специалисти комбинират малките пратки в LCL контейнери- морски контейнери за пратки, които сами по себе си не биха могли да запълнят цял контейнер. С развитието на търговските връзки, в забързаният глобален свят, когато се налага смяна на местопребиваването с цел нова работа, учене, посещения,  морският групажен транспорт е предпочитан за превоз на малки пратки. Групажните пратки са и добро решение, когато фирмата се стреми да поддържа минимални наличности, и да минимизира разходите си за складиране. Групажният транспорт , и в частност морският, допринасят за снижаване или елиминиране на разходите по складиране на наличностите. Известно, е, че складирането повишава разходите и дава отражение в крайната цена на стоката. Затова фирмите се стремят да оптимизират веригата за доставки и да снижат разходите, вкл и складовите разходи. Това може да стане чрез елеминиране на складирането и разходите свързани с него, естественно когато това е възможно. Морският групажен транспорт, организиран от L&T Consulting  дава възможност регулярно да се изпращат и приемат малки пратки, като се дава възможност за определяне на фиксирани срокове за доставка. Използването на групажни морски превози дава възможност в един морски контейнер да се групират пратки от различно естество. Опаковането на различните типове пратки, се съществява по начин, че да се запазяи целостта на различните стоки. Консолидирането на различни пратки улеснява процесът на доставката на пратките. Другото важно предимство на консолидираните пратки е екологичността на логистичната услуга. Съгласно проучване на Международната Морска Асоцияция (IMO) въглеродните емисии от морския транспорт са намалели с 10%,  за периода от 2007 и 2012 година, докато товарите превозвани от морския флот са се увеличили, за същият този период. Болшинството от новите кораби, въведени в експлоатация след 2012 година са средно 30-40% с по-ниски карбонови емисии от старите кораби. Какво е въздействието на различните видове транспорт върху околната среда, като измерванията са за наличието на въглеродният двуокис в грамове на тон/километър : морски контейнерен транспорт – 3,0 грама на тон/км ; автомобилен транспорт -80,0 грама на тон/км и въздушен транспорт 435,0 грама на тон/км. Ние от L&T Consulting отчитаме и спазваме екологичността на транспортните услуги. Ние Ви предлагаме и една по-специфична услуга в областта на групажните пратки – консолидирана на купувачите.  При този вид консолидиране се комбинират голям брой групажни пратки, идващи от различни доставчици, но предназначени за един и същи получател.

Допълнителни услуги предлагани от L&T Consulting  за групажни превози:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram