Внос – Митническо представителство

oсигуряваме непрекъснат процес на доставките Ви

Вашите операции по внос са нашите услуги с добавена стойност, за да поддържате Вашето приемущество на пазара

В качестовoто си на митнически брокер, ние от L&T Consulting напълно разбираме необходимостта от верига за доставки на течности, която не може да си позволи забавяне. Стъпвайки на многогоднишният ни опит, ние ще Ви помогнем да неутрализирате всички пропуски в организацията на Вашите доставки. Екипът на L&T Consulting работи в тясно сътрудничество с парвителствените агенции, за да осигури спазването на строгите стандарти и разпоредби, за да могат вашите продукти да бъдат доставени бързо, в срок и без проблеми. Ние ви предлага покриване на целият процес при внос на стоките , започващ със спедиция на стоките до митническото освобождаване на стоките. В допълнение ние Ви предлагаме Стандартни процедури (SOP) за плавно протичане на всички етапи от процеса по вноса на Вашите стоки, строги процедури за одит преди и след изпращане на стоките, както и специализирани екипи в логистичните компании.

Защо да ни изберете за Ваш доверен доставчик на логистични услуги? 

Вземете безплатна консултация!
ЗАПИТВАНЕ

Пълно логистично обслужване

Извършваме всичко: от подготовката и изпращането на товара, до доставката до крайният клиент.

Спестяване на пари и време

Минимизираме Вашите разходите благодарение на нашите професионални умения.

Доставка в точното време и място

Доставяме Вашите товари съобразно Вашите нужди и изисквания.

Консултация с опитни експерти

Специалисти с над 30 годишен опит в сферата на логистичните услуги се грижат за Вашите товари.

Логистични услуги на L&T Consulting

ЗАПИТВАНЕ
Митническо представителство и посредничество

Профил по вносители, доставчици, стоки
Изготвяне на SOP по вносители, доставчици, стоки.
Специални изисквания при вноса на стоките
Митнически режими и направления, контролирани стоки.
Споразумения за свободна търговия
Намаляване или редуциране на митата. Правила за произход на стоките.
Предварителен и последващ митнически одит
Предварителен и последващ одит на митнически документи, изготвяне на фирмена система за одит, обучение на персонала.
Елементи на стойността
Определяне на декларираната стойност и нейните елементи.
Въздушен транспорт
Особености при въздушният транспорт във връзка с високо стойностни пратки. Въздушно карго.
Документи за Удостоверение за освободен от Акциз Краен Потребител
Освободен от акциз краен потребител“ е едноличен търговец или юридическо лице, което има право да получава енергийни (спирт и т.н.) продукти, които се използват за освободени от акциз цели, въз основа на получено удостоверение за освобождаване от акциз.
Какво предлагаме ние? Попълване на заявката. Окомплектоване на нужната документация която е необходима при подаване на заявка за ОКП. Изискване на нужната документация от заявителя. Координиране с Митница до издаване на разрешение за ОКП.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram