21.10.2021

Превоз на опасни товари по море

Коръбът „Вера Су“ заседна на 20 септември 2021 г и на борда му има 2800 т. урея ( карбамид). Получател на стоката и вносител за България е фирма „Агрополихим“ АД. Получателят е отказва да приеме товара, т.к. в товарните помещения е нахлула вода.

На 11октомври 2021г. ИА“ Морска администрация“ обяви заседналият в защитената местност кораб „Вера Су“ за потънал.

Според информация разпространена от министъра на Транспорта застрахователите на плавателният съд са поели ангажимент да възстановят вече направените разходи, както и да покрият бъдещи разходи на българската държава.

Въздействието на неопасните товари върху околната среда

Това гласи официалната версия. Само дето никъде в медийното пространство не се появи и дума какво ще е въздействието върху околната среда. Хората останаха с впечатление, че само рибарите по северното черноморие са притеснени за рибата и за поминъка си

Нека разгледаме самия продукт, който е на борда и който се оказа мокър. На борда на кораба, както посочихме по горе, има 280 тона урея (карбамид). Опасен ли е този продукт, как се класифицира, какви са изискванията при превоза на опасни товари?

Съгласно изискванията на IMDG и приложените към товара документи продукта урея(карбамит) не се смята за опaсен товар.

Съгласно изискванията за превоз на химически продукти и добрите практики, капитанът, застрахователят и получателят на стоката трябва да разполагат с документ SDS (старият начин на изписване е MSDS или на български е известен като Информационен Лист за Безопасност) стандартен документ, в койтo има дадена следната информация ( данните по долу са от първата попаднала ми SDS за урея). Както споменах информацията и реда по който се представя e стандартизирана и е обособена в секции.

Секция 3 дава данни за химичния състав на продукта. За уреята имаме следната информация:

Секция 6 дава какви трябва да са мерките при инцидент. В тази секция са дадени и какви са предазните мерки за околната среда. Съгласно тези предпазни мерки продукта не трябва да се „изпуска“ в околната среда.

Секция 12 е дадена екологична информация за продукта. Нека обърнем внимание какво е токсичното въздействие върху околната среда:

На база на посочената по-горе продуктът е нестабилен и разградим във вода.

Как ще въздейства повишената концентрация на урея в морската вода?

Нека видим какво казват специалистите. Според доц. Николай Вълчев, директор на Института по Океанология към БАН, „повишената концентрация на азот (продукт от окисляването на уреята – наша забележка), може да предизвика загниване на хрилете на рибите. Освен това азотът действа като невротоксин, който смущава жизнения цикъл и активността на рибните популации.“

Какво ни показа тази катастрофа?

Продукти, класифицирани до този момент като безопасни, изпуснати в околната среда, нанасят необратими нарушения върху еко системата и косвено върху човешкото здраве. Че е важно да знаем как да транспортираме продуктите, за да предпазим за в бъдеще природата. Все неща, който са основна задача на транспортирането на товарите – не само да доставим товарът на точното време и место, но да го доставим и безопасно.

Ако искате да научите повече за транспортирането на опасни товари, посетете нашата ресурсна информация или се свържете с нас.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram