Морски транспорт

Какъв тип контейнер да използвате? Всичко зависи от спецификата на Вашите товари. Дали това ще са товари съдържащи стоки с клас на опасност, дали ще изискват специален температурен режим на съхранение. Дали ще бъде цял контейнер (FCL) или стоките ще заемат част от контейнера ( т.нар. групажни пратки или LCL).
Запитване
LCL (less than container load) = групажни превози, когато стоката ви не заема цял контейнер;
FCL (full container load) = цял контейнер, когато стоката Ви е достатъчна да заеме цял контейнер
FCL
LCL

envelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram